Besluitvoorbereidende commissievergadering 17 mei

15 mei 2018

Vergadering gemeenteraad begroting 2018

Op donderdag 17 mei om 20.00 uur vindt een besluitvoorbereidende commissievergadering plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruikmaken van spreekrecht. 

Bespreking begrotingen 2019 van gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Krimpen aan den IJssel werkt, voor de uitvoering van bepaalde taken, samen met andere gemeenten in een gemeenschappelijke regeling. Tijdens deze commissievergadering wordt gesproken over de begrotingen voor het jaar 2019 van de gemeenschappelijke regelingen waar Krimpen aan den IJssel aan deelneemt.  Dit zijn de DCMR (milieudienst) GGD, Groenalliantie, IBKW (ingenieursbureau) IJsselgemeenten, Jeugdhulp, MRDH (Metropoolregio Rotterdam-Den Haag), Promen, Streekarchief Midden-Holland en de VRR (veiligheidsregio).

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda's van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.