Asfaltreparaties op diverse locaties

9 juli 2019

Wegwerkzaamheden

In week 28 op dinsdag 9 juli  en donderdag 11 juli  en in week 30 op maandag 22 juli dinsdag 23 juli vinden er binnen de gemeente op diverse locaties asfaltreparaties plaats. Door de werkzaamheden zal er op diverse locaties rekening gehouden moeten worden met verkeershinder.

Er is geen sprake zijn van algehele afsluitingen,  het verkeer wordt begeleid door verkeersregelaars. Voor eventuele nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer Peter Hazebroek. Telefoonnummer: 140180.