Uitwerkingsplan De Wilgen ter inzage

1 augustus 2017

Foto De Wilgen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 3 augustus 2017, gedurende zes weken het ontwerp uitwerkingsplan ‘De Wilgen’ ter inzage ligt.

Het uitwerkingsgebied ligt in het oostelijk deel van Krimpen aan den IJssel ter hoogte van de woningen Boveneindselaan 90 t/m 100. Rondom het gebied liggen naast de genoemde woningen, de woningen Boveneindselaan 19, 21, 25, 25a en IJsseldijk 56, 58 en 62. Het uitwerkingsplan maakt de bouw en het gebruik van 10 vrijstaande woningen op de voormalige locatie van het tuincentrum De Wilgen mogelijk.

Het ontwerp uitwerkingsplan ligt voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • Digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.
    Digitaal als pdf-bestand onder het kopje 'Documenten' van het nieuwbouwproject De Wilgen.
  • Op papier in het Publiekscentrum in de hal van het raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen ten aanzien van het ontwerp uitwerkingsplan, bij voorkeur schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingstijden. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt met  de Afdeling Ruimte via telefoonnummer 14 0180.

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de vaststelling van het uitwerkingsplan, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen worden betrokken.

Gerelateerde dossiers