Afvalinzameling aangepast vanwege Tweede Pinksterdag

15 mei 2018

Afvalcontainers

De afvalverzameling is op maandag 21 mei aangepast vanwege Tweede Pinksterdag. De inzameldag voor GFT en PMD verschuift van maandag 21 mei naar dinsdag 22 mei. Restafval kunt u –zoals u gewend bent– wegbrengen naar de ondergrondse containers.
Vanwege Tweede Pinksterdag is ook het Grondstoffencentrum gesloten op maandag 21 mei.