Commissievergaderingen in juni

4 juni 2019

raadhuis

Op donderdag 6 juni, donderdag 13 juni en donderdag 20 juni vinden er commissievergaderingen plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruikmaken van spreekrecht. 

Informatieve commissie op 6 juni om 20.00 uur

De commissie laat zich informeren over de volgende onderwerpen:

 • Toelichting en presentatie jaarverslag 2018 commissie bezwaarschriften
 • Update Grote Kruising incl. RIB Afronding aanbestedingstraject project ‘De Grote Kruising’ d.d. 2.4.2019
 • Cultuurnota.

Besluitvoorbereidende commissie op donderdag 13 juni om 20.00 uur

De commissie bereidt besluitvorming voor over de volgende onderwerpen:

 • Initiatiefvoorstel Leefbaar Krimpen over verbod tot venten aan de deur
 • Het verlengen van de werkingsduur van de Verordening Woonruimtebemiddeling
 • Meedenken over de zienswijze over het principebesluit van het algemeen bestuur VRR over ambulancezorg
 • Raadsvoorstel aanvraag voor een suppletie-uitkering in het kader van de bommenregeling
 • Tweede uitbreiding van het Fonds duurzaamheidslening

Besluitvoorbereidende commissie op donderdag 20 juni om 20.00 uur

De commissie bereidt besluitvorming voor over de volgende onderwerpen:

 • Vaststellen van de jaarstukken 2018
 • Vaststellen van de Verordening Rechtspositie Raads- en Commissieleden 2019
 • Vaststellen van een begrotingswijziging.

Raadsvergadering op donderdag 27 juni om 20.00 uur 

De raad neemt besluiten over de in de commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op 27 juni in het Raadhuis gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda's van alle commissievergaderingen zijn beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.