Grote voorjaarsbeurt voor Hollandsche IJsselkering

14 mei 2019

Wegwerkzaamheden

Nu het stormseizoen weer voorbij is, knapt Rijkswaterstaat de Deltawerken op, waaronder de Hollandsche IJsselkering. Naast het jaarlijkse reinigingswerk aan de 2 schuiven en de Algerabrug, vervangt Rijkswaterstaat onder andere een onderdorpel van een van de schuiven, plaatsen ze nieuwe camera’s en stopstrepen in de sluis en geven ze de brug nieuwe scheepvaartseinen. Dit heeft een aantal keer kort durende hinder tot gevolg voor de scheepvaart.

Meer overzicht, meer veiligheid

Rijkswaterstaat plaatst nieuwe masten met camera’s, waarmee voor brugwachters het zicht op de sluis verbetert. Daarnaast komen er stopstrepen op de wand van de sluizen, waardoor schepen verder kunnen doorvaren. Beide maatregelen zorgen voor een veiliger begeleiden door de schutsluis.

Jaarlijkse grote schoonmaak Algerabrug

In de week van 13 tot en met 17 mei 2019 begint de jaarlijkse grote schoonmaak. Vanaf een ponton in het water spuit Rijkswaterstaat de Algerabrug schoon en ontdoen ze de schuiven van sediment en andere afzettingen.

Hinder en stremming Hollandsche IJsselkering

Op 13 en 14 mei 2019 gaan de schuiven van de kering dicht en is de doorvaart eronder gestremd; schepen passeren dan via de naastgelegen sluis. Op 15 en 16 mei moet het scheepsverkeer onder de kering en via de sluis rekening houden met maximaal een halfuur vertraging. Op 17 mei 2019 is er alleen bij de sluis nog hinder, ook hoogstens 30 minuten. Op alle dagen gelden deze stremmingen en hinder tussen 07.00 en 22.00 uur. Het wegverkeer op de brug ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.