Raadsvergadering in het raadhuis

29 januari 2019

Vergadering gemeenteraad

Op 31 januari vindt een raadsvergadering plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruik maken van spreekrecht. 

De raadsleden nemen afscheid van Jeannette Bregman, installeren twee nieuwe raadsleden voor de ChristenUnie en de SGP (Reinier Cornet, Adriaan van Beek) en spreken verder onder meer over speelruimte en sporten, de kindergemeenteraad en de bouwverordening 2019. Deze raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij een raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot donderdag 31 januari 12.00 uur aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda's van alle raads- en commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/