31-07-2012 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
31-07-2012
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Aanwezig: J.H. Blankenberg, mr. drs. A.E. Bosker Afwezig: L.M. Huizer, A. Boele, drs. A. Hofsta, A. Prins Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 24 juli 2012

  Besluit Wordt ongewijzigd vastgesteld

 3. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit Er zijn geen uitnodigingen ontvangen

 4. 004. Bereikbaarheid

  Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 31 t/m maandag 6 augustus 2012

  Besluit Wethouder Blankenberg is bereikbaar

 5. 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

  Besluit Er zijn geen vergaderingen

 6. 006. Vaststellen subsidie Context (GPGGZ) 2012

  De projectsubsidie van Context voor 2011 voor twee projecten Collectieve Preventie GGZ vast te stellen op een bedrag van € 16.332,00.

  Besluit Conform het voorstel wordt besloten

  Document(en)
  • 008. Vaststellen projectsubsidie 2011/2012 Impromaniacs

   Te besluiten om 1. De aan vereniging Impromaniacs verleende projectsubsidie voor voorstellingen in het seizoen 2011/2012 vast te stellen op een bedrag van € 1.285,64 en het positieve saldo van € 304,36 terug te vorderen.

   Besluit Conform het voorstel wordt besloten