30-05-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
30-05-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Ter vergadering geven de heren A. Koolmees en G. van Mourik een presentatie van de website in wording waarin het fotoarchief van de gemeente wordt ontsloten. Het college spreekt waardering uit voor wat tot stand gekomen is. Zij ziet graag een plan tegemoet voor lancering van de website en daaraan verwante activiteiten. 2. Wethouder Oosterwijk stelt het college op de hoogte van de voorbereiding voor een plan tot herinrichting van het terrein rondom de Tuyter. 3. Wethouder Blankenberg brengt het college op de hoogte van de stand van zaken in het onderzoek naar mogelijkheden voor herontwikkeling tot woningbouw van de locatie van het voormalige gezondheidscentrum. 4. De secretaris meldt, dat – zo heeft hij van zijn Capelse collega vernomen – de Krimpense raad een brief heeft ontvangen van de raad van Capelle om te spreken over de ervaringen met BLICK. Parallel hieraan zoekt een delegatie van het Capelse college van B&W het esprek hierover met het Krimpense college. 5. Deze week gaat een bericht van de burgemeester uit richting gemeenteraad over de kosten van de inhuldiging van de coach van Feyenoord op 22 mei jl.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 23 mei 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 23 mei 2017 wordt vastgesteld,

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is voor deze vergadering geen lijst aangeleverd.

  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit De agenda wordt doorgenomen. Namens onze gemeente woont de burgemeester de AB-vergadering bij.

   Document(en)
  • 005. Beantwoording schriftelijke vragen SGP blauwe zone

   1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen die zijn ingediend door de fractie van de SGP met betrekking tot het uibreiden van de blauwe zone aan het Raadhuisplein. In de bijlage treft u de vragen met beantwoording aan.

   Besluit Conform advies besloten. In de uitgaande brief worden nog enkele redactionele aanpassingen aangebracht. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

   Document(en)
  • 006. Verzelfstandiging muziekschool

   1. De raad conform bijgaande raadsinformatiebrief berichten.

   Besluit Conform advies besloten, met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen in de uitgaande brief. Eindredactie: wethouder Blankenberg.

   Document(en)
  • 008. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.