29-05-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
29-05-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Paul Berkers en Judith Verheul geven een presentatie van het nieuwe dienstverlening concept, zoals die recent in de organisatie is ontwikkeld. Het college spreek daar waardering voor uit. Wethouder De Leeuw deelt met het college het verhandelde aan de Tafel van Verkenning voor de ontwikkeling van de Krimpenerwaard. In algemene zin: er mag meer focus komen op concrete aanpak van uitdagingen, in de vorm van projecten. Op 12 juni brengen Gedeputeerde Staten een bezoek aan de beide gemeenten van de Krimpenerwaard; het college bespreekt de Krimpense inbreng in het programma. Wethouder Oosterwijk zegt, dat hij het initiatief heeft genomen om te komen tot nieuwe aandacht voor en aanpak van het verkeersprobleem op de Ouverturelaan. Als procesbegeleider wordt de heer Mart Toet ingeschakeld.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 22 mei 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit De agenda van de AB-vergadering wordt doorgesproken. De burgemeester zal de vergadering bijwonen.

   Document(en)
  • 005. Renovatie en uitbreiding Groeiplaneet

   1. Bijgevoegd raadsvoorstel ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad waarin de raad wordt voorgesteld het investeringsbedrag van € 1.145.070,- voor de inmiddels noodzakelijke renovatie en uitbreiding van de Groeiplaneet beschikbaar te stellen; 2. Garant te staan voor de duurzaamheidslening die Blick aangaat bij BNG inzake de te realiseren duurzaamheidsmaatregelen bij obs de Groeiplaneet.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 006. Vaststelling projectsubsidie Inzet Wijkverpleging

   1. De aan De Zellingen verleende projectsubsidie voor de inzet van wijkverpleging S1 vast te stellen op het verleende bedrag van € 12.400,- . 2. De aan Plicare verleende projectsubsidie voor de inzet van wijkverpleging S1 vast te stellen op een bedrag van € 0,00,- en het verleende bedrag van € 8.986,96 terug te vorderen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. jaarstukken 2017

   1. Kennis te nemen van het verslag 2. De stukken ter hand stellen aan de auditcommissie voor behandeling 29 mei a.s., waarna de verdere bestuurlijke behandeling kan plaatsvinden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.