29-04-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
29-04-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college ziet met voldoening terug op het verloop van en de diverse optredens op Koningsdag. 2. De gemeentesecretaris meldt dat op 24 april jl. de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten door de burgemeesters en secretarissen van Capelle en Krimpen aan de IJssel tijdens een fotosessie is ondertekend. 3. Op voorstel van de gemeentesecretaris neemt het college een nader besluit met betrekking tot de beloning van leden van de P&O bezwaren - en plaatsingscommissie.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 22 april 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 22 april 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 29 april t/m maandag 5 mei 2014

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

  • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

   Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

  • 007. Reactie brief begrotingstoezicht 2014

   1. middels de bijgevoegde brief te reageren op de brief over het begrotingstoezicht 2014; 2. de raad hierover te informeren.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Revisie en ingebruikname carillon

   Te besluiten om 1. te kiezen voor scenario 3. 2. de investeringskosten voor dit scenario financieel te dekken uit de Reserve Raadhuis en dit middels bijgaand Raadsvoorstel voor te leggen voor besluitvorming aan de Raad

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)