28-08-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
28-08-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit - Op voorstel van wethouder Jaarsma stelt het college de verkoopprijzen van de kavels 6 en 7 van het project-De Wilgen vast. - Zij meldt dat in de komende maanden een viertal illegale plaatsen waar groenafval wordt gedumpt, worden opgeruimd. - De gemeentesecretaris informeert het college over het programma voor de B&W- retraite op 10 en 11 september a.s. Als gespreksleider voor die bijeenkomst is de heer Rik Kiene beschikbaar. - De burgemeester meldt dat in het Presidium van hedenavond afspraken worden gemaakt over de data voor raadsbehandeling van het Collegewerkprogramma, mede in relatie tot de Begroting 2019.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 21 augustus 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 21 augustus 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er zijn voor deze vergadering geen uitnodigingen ontvangen.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden. Het college memoreert de recente benoeming van de heer Arjan van Gils, voormalig gemeentesecretaris van achtereenvolgens Enschede, Rotterdam en Amsterdam, als waarnemend directeur MRDH voor het komende jaar.

  • 006. Stand van zaken totstandkoming collegewerkprogramma.

   Arjan Bosker presenteert de huidige stand van zaken.

   Besluit De heren Arjan Bosker en Martin Vermaat geven een presentatie van de stand van zaken in de processen voor de totstandkoming van het Collegewerkprogramma en de Begroting 2019. Afspraken worden gemaakt over het traject naar de voltooiing van deze documenten.

  • 007. Situatie wegdek grote kruising

   Jan Soede bespreekt met het college de fysieke situatie van de kruising.

   Besluit Aan de hand van een notitie van 28 augustus 2018, geven de heren Jan Soede en Jan Kalkman informatie over de fysieke situatie van de grote kruising, de voorgenomen regelmatige inspecties, de beschikbare maatregelen, alsmede het perspectief op een definitieve oplossing. Het college is content met wat in de achterliggende dagen is ondernomen en stemt in de voorgestelde wijze waarop we rondom dit vraagstuk in control kunnen blijven. Het beraadt zich nog op de vraag wie voor specifiek dit onderwerp als projectwethouder wordt aangewezen.

  • 008. Toekenning monumentenstatus Algerabrug.

   Besluit Het college neemt kennis van de actualiteit met betrekking tot de mogelijke toekomstige monumentenstatus van de Algerabrug c.a. en stemt in met de in de notitie voorgestelde vervolgstappen.

   Document(en)
  • 009. Fonds tekortgemeenten sociaal domein

   Ter kennisneming aan te nemen dat over 2016 en 2017 geen bijdrage kan worden aangevraagd bij het fonds tekortgemeenten sociaal domein.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 010. Herhuisvesting beheer buitenruimte

   1. De gemeenteraad een krediet van € 486.000 ter beschikking te laten stellen voor het realiseren van semi permanente bouw op het terrein van Stormsweg 9 en het herinrichten van de kantoorruimte aan de Stormsweg 11.

   Besluit De heren Wesley Duits en Ruurd Smits geven een presentatie van het voorstel. Het college besluit conform het advies. Portefeuillehouder voor dit agendapunt is wethouder Neeleman.

   Document(en)
  • 019. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.