28-01-2015 - Informatieve Commissie

Orgaan:
Informatieve Commissie
Datum:
28-01-2015
Locatie:
Raadzaal

  1. 001. Opening

    De informatieve commissievergadering als onderdeel van het inwerkprogramma (over de Wet Revitalisering Generiek Toezicht) wordt gehouden in de Tuyter (Nachtegaalstraat 8) en start om 19.00 uur.

  2. 002. Vaststellen agenda

  3. 003. Mededelingen

  4. 004. Toelichting over Wet Revitalisering Generiek Toezicht

    De raads-en burgerleden krijgen informatie over de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. Op 1 oktober 2012 is deze wet ( kortgezegd de WRGT) in werking getreden. De wet zorgt voor een vereenvoudiging van het toezicht tussen de verschillende bestuurslagen, het zogenoemde ‘interbestuurlijk toezicht’. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is dat het inter-bestuurlijk toezicht verschuift van verticaal toezicht naar horizontale verantwoording. Dit betekent dat niet langer de provincies en het Rijk, maar de gemeenteraden primair verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de uitvoering van de gemeentelijke medebewindtaken (de taken die de gemeente uitvoert namens het Rijk of de provincie). Over de implicaties hiervan voor de gemeenteraad en de manier waarop de gemeenteraad het toezicht vormgeeft verzorgt trainer Olaf Schuwer dit onderdeel van het inwerkprogramma.

  5. 005. Rondvraag