27-03-2014 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
27-03-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Beëdiging raadsleden.

  Alle 21 benoemde raadsleden leggen de eed danwel de belofte af

  Besluit De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en geeft aan dat de heer de Bruijn om persoonlijke redenen afwezig is en vanavond dan ook niet kan worden beeidigd. Zij feliciteert de gekozenen met hun benoeming en licht de werkwijze toe. Vervolgens leest zij de eed voor. De volgende leden leggen vervolgens in handen van de voorzitter de eed af: dhr. G. Boudesteijn (LK), dhr. J. Butter (PvdA), dhr. C.L. Derickx (PvdA), dhr. A. Hofstra (VVD), dhr. A.T. Kamsteeg (CU), dhr. A.J. de Leeuw (CDA), mw. W.J. van Leeuwen-Broere (LK), dhr. H. Luijendijk (SvK), dhr. P.J. Moerland (CDA), dhr. A.J.C. Neeleman (D66), dhr. C.A. Oosterwijk (SGP), dhr. A.H. Poelman (CU), dhr. H.J.A. Ruissen (SGP), dhr. P.C. Schultink (SGP), dhr. A. Timm (VVD), dhr. R.J.F. van der Ven (LK), en dhr. C.A. Vogelaar (SGP). De voorzitter leest vervolgens de belofte voor waarna de leden dhr. R. Bitter (SvK), mw. K.M. Jaarsma (SvK), en mw. S.M.N. Oudshoorn-van der Meulen (SvK) de belofte in haar handen afleggen.

 2. 001. Vaststellen agenda

 3. 002. Gelegenheid tot reflectie op de verkiezingsuitslag

  Besluit De heer Ruissen (SGP) geeft een toelichting op de stand van zaken van de coalitieonderhandelingen, waarin de SHP als grootste partij het voortouw neemt. Hij constateert dat de huidige coalitie geen meerdeheid heeft behaald en er dus een verandering in collegesamenstelling voor de hand ligt. De lokale partijen hebben winst behaald een nieuw te vormen college moet bestaan uit deskundige bestuurders en recht doen aan de verkiezingsuitslag. Op dit moment zijn alle fracties nog in gesprek, zowel plenair als in één op één gesprekken, en liggen alle varianten nog open. De heer Kamsteeg (CU) geeft aan dat zijn fractie graag vooruit kijkt en de komende periode focust op zorg, duurzaamheid, veiligheid en verkeer en vervoer. Mevrouw Jaarsma (SvK) bedankt de kiezers en benadrukt de keuze voor vernieuwing, transparantie en vertrouwen.

 4. 002. Mededelingen

 5. 003. Besluitenlijst