24-04-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
24-04-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college wil zich een beeld vormen van de vacatures in de VNG organisatie. Het onderwerp wordt geagendeerd voor de B&W-vergadering van 29 mei. 2. Wethouder Oosterwijk bezoekt hedenavond de zogeheten duurzaamheidsmarkt van de Raad van Kerken; daar wordt de eerste lokale energie-coöperatie gepresenteerd. 3. Ten behoeve van de aanbesteding van de EMK sanering is door het Ministerie een duo regievoerders aangesteld. Er is overigens nog een extra consultatieronde nodig. Het proces loopt daardoor vertraging op van enkele maanden. De raad wordt per Raadsmemo in kennis gesteld. 4. Wethouder Oosterwijk meldt, dat de VNG onze gemeente heeft geplaatst in de categorie Koplopergemeente Inclusiviteit. 5. De gemeentesecretaris geeft een beknopt exposé van de retraite over de organisatieontwikkeling op 18 april. 6. De burgemeester meldt, dat op 19 april de plaatselijke Stichting Veteranen is opgericht. Op 27 juni vindt de lancering plaats door de Commissaris van de Koning. 7. De komende week wordt er geen vergadering van het college gehouden

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 17 april 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 17 april 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Adreskwaliteit in de Basis Registratie Personen

   1. Aan te sluiten bij de landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA) en de daarvoor benodigde bewerkersovereenkomst te ondertekenen. 2. Een bedrag van €10.000, - vrij te maken voor de aanschaf van software om adresmutaties te scannen op risicoprofielen. 3. De Handhavers Sociale Zaken, Intakespecialisten en de Senior medewerkers Handhaving van de afdeling Sociale Zaken GR IJsselgemeenten, alsmede de allround medewerkers van de afdeling Publiekscentrum aan te wijzen als Toezichthouder BRP.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 006. Subsidieverlening Krimpen Festival 2018

   1. Een projectsubsidie van € 40.000,- voor het Krimpen Festival 2018 te verlenen.

   Besluit Conform advies besloten. De gemeentelijke subsidie wordt expliciet gemaximeerd op € 40.000.

   Document(en)
  • 014. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangeleverd.