24-04-2014 - Besluitvoorbereidende Commissie

Orgaan:
Besluitvoorbereidende Commissie
Datum:
24-04-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  Besluit De heer Moerland opent als voorzitter de vergadering.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit Er zijn geen mededelingen.

 3. 003. Besluitenlijst

  Te besluiten om de besluitenlijst van de besluitvoorbereidende commissievergadering van 10-4-2014 vast te stellen.

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 004. Afspraken / toezeggingen

   Er zijn geen voorstellen tot afhandeling van afspraken of toezeggingen. Nieuwe voorstellen kunnen tot en met 22 april via de griffier worden ingediend.

   Besluit Er zijn geen voorstellen tot afhandeling.

   Document(en)
   • 005. Afhandelen moties

    Te besluiten om: 1. Geen moties af te handelen.

    Besluit Er zijn geen af te handelen moties.

   • 006. Rondvraag

    Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.