23-08-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
23-08-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Naar aanleiding van het bezoek van het college aan de in verbouw zijnde Tuyter, op 17 augustus jl, wordt besloten opnieuw te (laten) beoordelen of het dak kan worden benut voor de plaatsing van zonnepanelen. 2. Wethouder De Leeuw rapporteert over de uitkomst van zijn overleg met het schoolbestuur van De Fontein en de Paperclip, op 22 augustus jl., over de (gezamenlijke) toekomst van deze scholen. 3. Hij meldt, dat in de vakantieperiode de vervanging van de vloer in de Sporthal succesvol heeft plaatsgevonden. 4. Het college kijkt met voldoening terug op de wijze van uitvoering van het groot onderhoud aan de Algerabrug, in de periode van 25 tot en met 30 juli jl. Een officiƫle evaluatie volgt. 5. Wethouder Oosterwijk meldt, dat hij op 24 augustus a.s. spreekt met Post NL over het besluit van die zijde om de postbussen uit Krimpen aan den IJssel te verwijderen en naar Krimpen aan de Lek te verplaatsen. Inzet: bezien of en hoe dit besluit ongedaan kan worden gemaakt. 6. De burgemeester meldt, dat hij hedenmiddag met de Commissaris van de Koning op diens uitnodiging een vaartocht maakt, tijdens welke rit o.a. het proces om te komen tot een gezamenlijke omgevingsvisie voor de gehele Krimpenerwaard aan de orde komt. 7. De gemeentesecretaris stelt het college op de hoogte van de voorbereidingen voor de begroting 2017. Het gewijzigde BBV heeft overigens aanmerkelijke consequenties voor de (inrichting van) de nieuwe begroting. Wethouder De Leeuw spreekt daarover met de Auditcommissie op 30 augustus a.s. 8. Hij meldt voorts, dat de uitvoering van het besluit tot verkoop van de opstallen van de Manege meer tijd vergt dan aanvankelijk voorzien. Er wordt nu door de notaris een nieuw ontwerp voor een koopakte opgesteld, die binnenkort ter besluitvorming aan het college wordt voorgelegd.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 9 augustus 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 9 augustus 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus MRDH

    Besluit Er worden de komende week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

   • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

    Besluit Er zijn geen bijzonderheden te melden.

   • 006. Actualisering overzichten moties en toezeggingen

    Besluit Wordt in de vergadering van 30 augustus a.s. opnieuw besproken.

    Document(en)
   • 007. Inbesteding OV-concessies Rail

    De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken over de inbesteding van de OV-concessies Rail

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Omgevingssituatie scheepswerf Van Duijvendijk

    De vragen van de PvdA ex artikel 42 RvO conform bijgaand concept te beantwoorden

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Jaarverslag 2015 gemeentelijke Ombudsman

    1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2015 van de gemeentelijke Ombudsman.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Schriftelijke vragen over naleving van de DHW

    1.Schriftelijke vragen van SGP door middel van bijgevoegde brief te beantwoorden.

    Besluit Conform advies besloten. .

    Document(en)
   • 011. Evaluatie interne verzelfstandiging muziekschool

    1. De raad kennis te laten nemen van de evaluatie van de interne verzelfstandiging van de muziekschool. 2. De raad voor te stellen de in november 2015 vastgestelde kaders voor externe verzelfstandiging ongewijzigd te laten.

    Besluit Conform advies besloten. .

    Document(en)
   • 012. Brede impuls combinatiefuncties

    1. De Brede impuls combinatiefuncties in 2017 te continueren op 100% (4,4 fte) en de vereiste intentieverklaring te ondertekenen.

    Besluit Conform advies besloten. .

    Document(en)