23-05-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
23-05-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk deelt met het college zijn gesprek met mevrouw Carla Peijs (verkenner namens de Waterschappen) betreffende de uitwisseling van wegenoverdracht tussen gemeente en Hoogheemraadschap en Provincie. 2. Wethouder De Leeuw meldt dat hij kennis heeft gemaakt met de raad van bestuur van Stedin, waarvan gemeente aandeelhouder is. 3. Hij deelt met het college de situatie die ontstaan is in de relatie van het Capelse gemeentebestuur het BLICK.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 16 mei 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 16 mei 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Evaluatie raadsvergadering 18 mei 2017

   Besluit De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

  • 006. Bestandsontwikkeling en aanvraag vangnetuitkering

   1. kennis te nemen van de bestuursrapportage van IJsselgemeenten over 2016; 2. kennis te nemen van de bestuursrapportage van IJsselgemeenten over het eerste kwartaal van 2017; 3. een Vangnetuitkering Participatiewet aanvragen middels bijgaand aanvraagformulier: 4. de raad informeren door toezending van de bijgaande raadsinformatiebrief, de beide rapportages en het aanvraagformulier.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Beantwoording schriftelijke vragen SGP blauwe zone.

   1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen die zijn ingediend door de fractie van de SGP met betrekking tot het uibreiden van de blauwe zone aan het Raadhuisplein. In de bijlage treft u de vragen met beantwoording aan.

   Besluit Wordt aangehouden.

   Document(en)
  • 008. Aanvraag projectsubsidie "Valpreventie"

   Aan KrimpenWijzer een projectsubsidie van € 6.100,- te verlenen voor het uitvoeren van het project “Valpreventie”.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Projectsubsidie "Samen 1 tegen eenzaam"

   1. Kennis te nemen van de evaluatie over 2016 en de plannen voor 2017; 2. Aan Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland voor 2017 een projectsubsidie van € 10.000,- te verlenen voor de uitvoering van het project “Samen 1 tegen eenzaam”.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Subsidiebeleidsregel Cultuureducatie

   1. De beleidsregel 3.14 “Cultuureducatie” vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Aandeelhoudersschap Eneco

   1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 015. Communicatie

   Besluit Actieve perscommunicatie wordt gezocht met betrekking tot de punten Jaarverslag Kinderopvang, Monitor Sociaal Domein, aanpak problematiek Grote Kruising