22-02-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
22-02-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Het college ziet met voldoening terug op het bezoek van Koning en Koninging op 21 februari. Het college spreekt dank uit jegens allen die bij de voorbereidingen een rol hebben gespeeld.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 14 februari 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 14 februari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld, in die zin dat onder punt 5 zal worden genotuleerd:"In de vergadering van 22 februari wordt over dit advies nader gesproken.".

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzichtr vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. projectsubsidie 'Verdwenen winkels'

   1. Een projectsubsidie van € 5.000,- voor de tentoonstelling en activiteiten ‘Verdwenen winkels’ te verlenen en gelijktijdig vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 006. Begrotingswijziging 9 maart

   De wijzigingen van de budgetten te autoriseren.

   Besluit Conform advies besloten. In het voorstel wordt nog een aanpassing doorgevoed. Eindredactie wethouder De Leeuw.

   Document(en)
  • 010. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve communicatie aangedragen.