21-08-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
21-08-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Timm doet verslag van zijn gesprek met de Coöperatie Crimpenhof, bij welke gelegenheid de plannen voor revitalisering van het hoofdwinkelcentrum zijn uiteengezet. 2. Hij stelt het college op de hoogte van het voornemen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om de gehele Algera-oeververbinding (stormvloedkering en brug) aan te wijzen als rijksmonument. Het college zal zich hierop nader te bezinnen. 3. De collegeleden hebben gesproken met de directeur van de Rekenkamer, de heer Paul Hofstra. Deze heeft besloten onderzoek te gaan doen naar de effectiviteit van de re-integratie activiteiten in het kader van de Participatiewet. 4. Wethouder Janson informeert het college dat hij een portefeuille-overleg heeft gevormd, bestaande uit een team met meest betrokken medewerkers rondom zijn portefeuille. 5. Het college maakt afspraken over het participeren van de leden bij de activiteiten bij de Week van de Taal (6 tot en met 13 oktober). 6. De burgemeester meldt welke ideeën binnen het Fonds 1813 zijn ontwikkeld voor activiteiten in het kader van jumelage met de gemeente Kiskoros. Het college zal vertegenwoordigd zijn op het Oogstfeest (1 en 2 september). Een delegatie van Kiskoros zal hier komen, o.a. om een bijdrage te leveren aan het Krimpenfestival (22 september), bij welke gelegenheid tevens een symposium wordt gehouden. 7. Het college maakt afspraken voor een tweedaagse retraite ergens in het (prille) najaar. De burgemeester en de secretaris bereiden een programma voor.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 14 augustus 2018.

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 14 augustus 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Wijziging enkele artikelen CAR-UWO

   1. Vast te stellen de wijzigingen van enkele artikelen CAR-UWO overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. 2. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2018.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 006. Aanpassing vergoeding leden ASD

   1. De Verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein 2018 ter vaststelling aan te bieden aan de raad; 2. De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Krimpen aan den IJssel 2018 (herzien) ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.