21-05-2015 - Informatieve Commissie

Orgaan:
Informatieve Commissie
Datum:
21-05-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Opening

  De commissievergadering wordt gehouden in de het Raadhuis en start om 20.00 uur. De voorzitter is de heer Piet Moerland.

 2. 002. Vaststellen agenda

 3. 003. Mededelingen

 4. 004. Afsprakenlijst

  De afsprakenlijst wordt geactualiseerd en komt de volgende ronde op de agenda.

 5. 004. Terugkoppeling uit vergaderingen van Verbonden Partijen

 6. 005. Ontwerpbegroting MRDH

  Document(en)
 7. 006. Veiligheidscommissie

  De volgende onderwerpen komen aan de orde: - Stand van zaken over vorming Nationale Politie Mevrouw Esther Bakhuis, teamchef C basisteam Politie IJsselland, geeft een presentatie over de stand van zaken betreffende de vorming van de Nationale Politie en de gevolgen daarvan voor Krimpen aan den IJssel. - Zelfscan brandveiligheid voor bedrijven en instellingen De heer Janpeter Klerk, teamleider brandpreventie a.i. van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, geeft een toelichting over dit onderwerp. De zelfscan brandveiligheid is overigens één van de onderwerpen op de gemeentelijke beleidsagenda. - Toelichting op de pilot inzake de inzet van BOA's De heer Wilco Mastenbroek stelt u op de hoogte van de stand van zaken. Vervolgens is er gelegenheid tot reflectie en kunt u aandachtspunten meegeven voor de bijsturing van beleid. Meer informatie over het integraal veiligheidsbeleid kunt u vinden op http://www.krimpenaandenijssel.nl/krimpenveilig.

 8. 007. Rondvraag