20-11-2014 - Informatieve Commissie

Orgaan:
Informatieve Commissie
Datum:
20-11-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Opening

  De commissievergadering wordt gehouden in de Tuyter (Nachtegaalstraat 8) en start om 20.00 uur.

 2. 002. Vaststellen agenda

 3. 003. Mededelingen

 4. 004. Startnotitie begraafplaatsen

  Er wordt een presentatie verzorgd door Kybys. De raadsinformatiebrief over dit onderwerp kunt u dinsdag 18 november per mail verwachten en wordt vervolgens tevens ter informatie aan dit agendapunt toegevoegd.

  Document(en)
 5. 005. Bespreking RIB muziekschool

  Op verzoek van de fracties van de SGP en PvdA wordt de raadsinformatiebrief over de verzelfstandiging van de muziekschool besproken.

  Document(en)
 6. 006. Afsprakenlijst

  Document(en)
 7. 007. Rondvraag