19-06-2014 - Informatieve Commissie

Orgaan:
Informatieve Commissie
Datum:
19-06-2014
Locatie:
Raadzaal

  1. 001. Opening

  2. 002. Vaststellen agenda

  3. 003. Mededelingen

  4. 004. Presentatie en discussie over verantwoording en sturing

    Er wordt een presentatie verzorgd over verantwoording en sturing; aan de orde is de vraag op welke manier college en raad verantwoording willen afleggen en sturing willen geven. Ook het eventuele gebruik en/of herziening van indicatoren komt aan de orde. Er is geen voorafgaande informatie beschikbaar.

  5. 005. Afsprakenlijst

    Document(en)
  6. 006. Rondvraag