18-06-2015 - Informatieve Commissie

Orgaan:
Informatieve Commissie
Datum:
18-06-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Opening

  De commissievergadering wordt gehouden in het Raadhuis en start om 20.00 uur. De voorzitter is de heer Ruissen.

 2. 002. Vaststellen agenda

 3. 003. Mededelingen

 4. 004. Afsprakenlijst

  De afsprakenlijst wordt geactualiseerd en komt de volgende ronde op de agenda.

 5. 004. Presentatie GGD

  De heer Bram Anker, interim-directeur van de GGD Rotterdam Rijnmond, geeft een interactieve presentatie aan de raadscommissie over de basistaken die de GGD voor Krimpen aan den IJssel uitvoert. De commissie laat zich informeren en is in de gelegenheid input te geven met betrekking tot de uitvoering van basistaken in Krimpen aan den IJssel.

 6. 005. Presentatie Kadernota

  De kadernota 2016 wordt door wethouder De Leeuw aan de raadscommissie gepresenteerd. In de kadernota stelt de gemeenteraad de uitgangspunten en kaders voor de komende vier jaar vast. Tijdens de raadsvergaderingen op 6 en 9 juli houden de fracties hun Algemene Beschouwingen naar aanleiding van deze Kadernota. De Kadernota vormt de basis voor de programmabegroting, die in het najaar door de raad wordt vastgesteld.

  Document(en)
 7. 006. RIB Huishoudelijke Hulp Toelage

  Op verzoek van de SPG-fractie is de raadsinformatiebrief RIB Huishoudelijke Hulp Toelage geagendeerd voor bespreking in de informatiecommissie.

  Document(en)
 8. 007. Terugkoppeling uit vergaderingen van Verbonden Partijen

 9. 008. Rondvraag