18-03-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
18-03-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Blankenberg meldt dat hij in gesprek is met het bestuur van de volkstuinvereniging over het aangaan van een nieuwe huurrelatie in relatie tot aangepaste huurvoorwaarden. 2. De gemeentesecretaris doet mededeling van de stand van zaken bij de opstelling van de gemeenterekening 2013, meer in het bijzonder betreffende het zwembad en de muziekschool. 3. Voorts meldt hij dat op uitnodiging van zijn Capelse collega op 20 maart a.s. in een ontspannen samenzijn wordt gevierd dat de mogelijkheden om een GR IJsselgemeenten op te richten inmiddels gegarandeerd zijn.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 11 maart 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 11 maart 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 18 t/m maandag 24 maart 2014

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt

   • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

    Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

   • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

    Besluit Er valt op dit moment geen nieuws te melden. Het college ziet terug op een geslaagde starthandeling op 11 maart jl. door de ereburgers van onze gemeente.

   • 007. Notitie Toegang Sociaal Domein

    1. De notitie Toegang Sociaal Domein vast te stellen 2. De notitie ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad 3. De notitie ter informatie aan te bieden aan de Wmo adviesraad

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Integratietraject Cliëntenpl.Wwb in Wmo adviesraad

    1. In te zetten op een integratietraject van het Cliëntenplatform Wwb in de Wmo adviesraad. 2. Gelet op voornoemde integratie geen nieuwe kandidaten voor het Cliëntenplatform Wwb te benoemen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)