17-07-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
17-07-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Wethouder Timm deelt mee dat er eerder op de ochtend sprake was van een geval van brandstichting in een cel van de PI. De brand is conform het geldende protocol afgewikkeld. Wethouder Janson heeft kennisgemaakt met wethouder Bening van Krimpenerwaard. Daarbij heeft hij o.a. de moties over de regiodeal en de verbinding N2010/Lekdijk aan de orde gesteld. Over twee weken vindt nader contact plaats. Naar aanleiding van dit punt spreekt het college de wens uit om kort na het reces kennis te maken met het college van Krimpenerwaard. Bespreekpunten voor dit overleg: voortgang pré-verkenning oeververbindingen, voortgang Panorama Krimpenerwaard en mogelijkheden regiodeal. Op 18 juli is de jaarlijkse rommelmarkt in de Tuinstraat. Wethouders Timm en Neeleman gaan er samen langs. Wethouder Janson communiceert donderdag (in overleg met Communicatie) over de aanpak van hondenpoep (dispensers, nieuw voertuig).

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 10 juli 2018

  Besluit Wordt na zomerperiode vastgesteld

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er zijn voor deze vergadering geen uitnodigingen aangereikt.

  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er vinden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband plaats.

  • 005. Reactie op amendement (28 juni 2018)

   1. De gemeenteraad de bijgevoegde raadsinformatiebrief toe te zenden.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 006. Beschikbaar stellen middelen 'nieuw beleid vhv'

   Het in de begroting 2018 opgenomen bedrag ad €36.000,-- voor 'nieuw beleid volkshuisvesting algemeen' beschikbaar te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Communicatie

   Besluit Er is deze week geen persmoment.