17-07-2014 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
17-07-2014
Locatie:
Raadzaal

  1. 001. Vervolg raadsvergadering 10 juli 2014

    De hervatting van de vergadering van 10 juli start om 12.30 uur. De fracties reageren op elkaars eerste termijn. Vervolgens geeft het college een reactie, en volgt een tweede termijn voor de fracties en het college alvorens tot stemming wordt overgegaan. De voorbereide bijdragen van de fracties in de eerste termijn zijn toegevoegd, evenals de door D66 ingediende concept referendumverordening. Overigens telt het gesproken woord. Er zijn op 10 juli nog geen moties of amendementen ingediend.

    Document(en)
  2. 002. Kadernota 2015

    De kadernota 2015 vast te stellen.

    Document(en)