17-04-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
17-04-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk koppelt terug vanuit zijn gesprek met bewoners van de IJsseltoren over o.a. de parkeersituatie rondom de flat, alsmede de door bewoners ervaren overlast van duiven. 2. Wethouder Blankenberg ziet met het college terug op de bestuursvergadering van de GR IJsselgemeenten van 12 april. Er is een bevredigende verklaring gekomen voor het feit, dat de accountant de jaarrekening 2017 heeft goedgekeurd met een beperking. 3. In een overleg met Rijkswaterstaatstaat, vrijdag jl, is aan alle in het geding zijnde overheden inzicht gegeven in het wegenonderhoudsprogramma voor de komende jaren, wel genoemd: “de grootste opgave ooit”. 4. De gemeentesecretaris stelt het college op de hoogte van de stand van zaken in het dossier-BLICK. Komende week zal de input voor het gesprek met CvB en RvT onder leiding van een externe gespreksleider op de collegetafel komen. 5. De gemeentesecretaris meldt, dat enkele leden van de organisatie, waaronder de MT-leden, morgen in retraite gaan om te spreken over de ontwikkeling van de organisatie, in de kern: afdelingen houden op te bestaan, gewerkt gaat worden in (krachtige) teams. 6. Hij geeft toelichting op een door hem recent genomen personeelsbesluit. 7. De burgemeester meldt, dat hij is benoemd tot secretaris van de Vereniging van burgemeesters van Zuid-Holland

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 10 april 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 10 april 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Uitvoering Participatiewet

   1. kennis te nemen van de bestuursrapportage van de afdeling Sociale Zaken van IJsselgemeenten tot en met het vierde kwartaal van 2017; 2. kennis te nemen van het Jaarplan Sociale Zaken 2018; 3. de raad informeren door toezending van de bijgaande raadsinformatiebrief en de beide documenten.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 006. Vaststellen projectsubsidie “Herstart junior” 2017

   1. Projectsubsidie aan Samenwerkingsverband Aan den IJssel voor “Herstart junior” 2017 vast te stellen op € 9.965.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Subsidie groepsexpositie 01080 25,26,27 mei 2018

   1. Een bedrag van € 3.350,- voor het organiseren van een groepsexpositie genaamd 01080 op 25,26 en 27 mei 2018 aan stichting Deick toe te kennen en direct vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 014. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangedragen .