16-01-2014 - Informatieve Commissie

Orgaan:
Informatieve Commissie
Datum:
16-01-2014
Locatie:
Raadzaal

  1. 001. Vaststellen agenda

  2. 002. Mededelingen

  3. 003. Spreekrecht

    Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u dit melden bij de griffier (griffier@krimpenaandenijssel.nl).

  4. 004. Presentatie tussenrapportages voorzieningendiscussie

    Er worden presentaties gegeven over de tussenrapportages met betrekking tot de verschillende voorzieningen. Er worden nog geen standpunten ingenomen; wel verzoekt de voorzitter de fracties om aan het einde van de avond een korte reactie te geven. De rapportages worden achteraf beschikbaar gesteld. De presentaties betreffen de volgende voorzieningen: 1. kinderboerderij 2. zwembad 3. binnen/buitensportaccommodaties 4. multifunctionele accommodaties 5. muziekschool

  5. 005. Rondvraag

  6. 006. Afsprakenlijst