15-09-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
15-09-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw stelt het college op de hoogte van zijn gesprekken met de Manage over de mogelijkheden en voorwaarden van aankoop van de bestaande objecten. 2. Het college bereidt zich voor op de raadsvergadering van 17 september a.s. Vandaag gaat een (toegezegd) raadsmemo uit over de kosten van het nieuwbouwscenario. 3. Wethouder Boudesteijn stelt het college op de hoogte van zijn contacten met de portefeuillehouder van Krimpenerwaard over de bijdrage van die gemeente aan het exploitatietekort van het Streekmuseum Krimpenerwaard. 4. Het college bereidt zich voor op de ontvangst van de Hongaarse delegatie uit de jumelage gemeente Kiskörös, in het weekend van 26 september a.s. 5. Het college neemt kennis van de 2e tussenstand van de begroting 2016 en maakt afspraken over de totstandkoming van de eindversie van de begroting. 6. Wethouder Oosterwijk meldt vanuit het AB van de GR Jeugd dat er een tekort op de begroting 2015 van deze instelling wordt verwacht. Een daarop afgestemd proces wordt in voorbereiding genomen.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 8 september 2015

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 8 september 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld..

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag15 september 2015 t/m maandag 21 september 2015

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

   • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

    Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

   • 006. Presentatie methodiek huurprijsbeleid

    Kim van Wageningen van het Bureau Exponent geeft een presentatie. Het college bereidt zich aan de hand daarvan voor op de aanstaande informatieve commissievergadering over het thema huurprijsbeleid.

   • 007. Begrotingswijziging 15 september

    De begrotingswijziging september bespreken, maar niet voor te leggen aan de raad van 17 september. De begrotingswijziging van oktober zal alle mutaties van de begrotingswijziging september bevatten incl. eventuele bijkomende mutaties. De begrotingswijziging van oktober zal 6 oktober in B&W verschijnen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. Communicatie

    Besluit Er zijn vanuit deze agenda geen onderwerpen voor actieve communicatie.