15-07-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
15-07-2014
Locatie:
Raadzaal

  1. 014. vaststelling erkenningsubsidies 2013

    1. De 9 erkenningsubsidies 2013 hoger dan € 5.000,- vast te stellen op het verleende bedrag, waarvan 3 instellingen met toepassing van de hardheidsclausule, wegens te laat indienen van de aanvraag tot vaststelling 2013.

    Besluit Conform advies besloten.

  2. 015. Uitslagengids Verkiezingen Europees Parlement

    Kennisnemen van de uitslagengids ‘Europees Parlement 2014’ en besluiten deze te ver-strekken aan de plaatselijke politieke partijen, collegeleden, raadsleden en burgerleden.

    Besluit Conform advies besloten.