15-04-2015 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
15-04-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Opening en vaststellen agenda

  Van de vergadering is een woordelijk verslag gemaakt.

  Besluit De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen, in het bijzonder de Commissaris van de Koning, welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
 2. 002. Mededelingen

  Besluit Vanwege de recente ingebruikname van het gemeentehuis, zijn er nog wat kinderziekten in de techniek. De camera-opstelling is momenteel niet optimaal.

 3. 003. Trekking lot

  Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen

  Besluit Er wordt op dit moment geen lot getrokken; indien nodig gebeurt dit later.

 4. 004. Spreekrecht

  Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht in de raad. Een aanvraag hiervoor kan tot 48 uur voor aanvang van de vergadering via de griffier worden gedaan, onder vermelding van naam, contactgegevens en het onderwerp waarover u wenst in te spreken. Het spreekrecht vindt plaats aan het begin van de vergadering, en de totale spreektijd bedraagt 5 minuten per inspreker, met een totaal van maximaal 30 minuten. Indien er meer dan zes insprekers zijn, wordt de tijd dan ook evenredig verdeeld.

  Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

 5. 005. Vaststellen en aanbieden Profielschets

  Te besluiten om: 1. De profielschets voor burgemeester van Krimpen aan den IJssel 2015 vast te stellen 2. Deze in de profielschetsvergadering van 15 april 2015 aan de commissaris van de Koning te overhandigen.

  Besluit De gemeenteraad bespreekt de profielschets. De voorzitter vna de vertrouwenscommissie geeft een inleiding, waarna de fracties hun bijdrage verwoorden. Commissaris van de Koning is aanwezig, en stelt enkele vragen waarop de fracties reageren. De Commissaris geeft aan een goed beeld te hebben gekregen. De gemeenteraad stelt vervolgens de profielschets en bijlagen vast. De voorzitter van de vertrouwenscommissie biedt deze tenslotte aan de Commissaris van de Koning aan.

  Document(en)
 6. 006. Vragenhalfuur actualiteit

  Aanvragen voor het vragenhalfuur actualiteit kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering via de griffier worden ingediend. De voorzitter besluit over het toestaan van de aanvraag

  Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur actualiteit.