14-02-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
14-02-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college ziet terug op een geslaagde GBT-oefening op 13 februari. Ieder van de bestuurders heeft een publiek statement gemaakt, die aan de hand van videobeelden ter vergadering worden geëvalueerd. 2. Wethouder De Leeuw stelt het college op de hoogte van de plannen voor de toekomst van Het Onderdak, waaronder de benutting van het gebouw voor een drietal lokalen van het Krimpenerwaardcollege. 3. Hij deelt met het college de stand van zaken bij de oprichting van een stichtingsbestuur voor de Muziekschool. 4. Wethouder Blankenberg meldt de voortgang van de renovatie van de Molukse kerk. De eerste fase van het plan is volgens planning gereed voor eind maart en de tweede fase voor eind juni. 5. Hij rapporteert terug vanuit een gezamenlijke vergaderingen op 13 februari van alle raden van de gemeenten die deel uitmaken van de Groenalliantie. Aan de orde was in het bijzonder het aanstaande uittreden van de Provincie alsmede van de gemeente Alphen. 6. Hij heeft op 9 februari gesproken met Hoogheemraad Van der Klugt over de door het schap doorgevoerde afschaffing van het kwijtscheldingsbeleid voor de lasten van waterzuivering. 7. De burgemeester deelt met het college de stand van zaken in de voorbereidingen rondom het aanstaande bezoek van Koning en Koningin. Overall: we staan gesteld om het Koningspaar te ontmoeten. 8. De gemeentesecretaris informeert het college over de stand van zaken in het proces om tot een gezamenlijke uitvraag te komen voor de toekomst van Promen. Op 20 februari komen de secretarissen van de zeven deelnemende gemeenten bijeen om tot formulering van een gezamenlijke inzet te komen.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 7 februari 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 7 februari 2017 wordt vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 005. Subsidieverlening Krimpen Festival 2017

   1. Het verzoek van Stichting Krimpen Presents voor een structurele subsidie (in plaats van eenprojectsubsidie) af te wijzen. 2. Een projectsubsidie van € 30.000,- voor het Krimpen Festival te verlenen. 3. De voorwaarde aan Krimpen Presents tot het genereren van eigen inkomsten op een bedrag van € 15.000,- te stellen. Garant te staan voor eventuele te korten tot een maximum van € 10.000,-.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de gemeentelijke garantiestelling voor de komende editie van het Krimpen Festival wordt beperkt tot € 5.000. Wel spreekt het college de intentie uit om – bij gebleken succes van het Festival 2017 – ook de daarop volgende drie edities financieel te willen stimuleren.

   Document(en)
  • 006. Leges huwelijken Valentijnsdag in De Tuyter.

   1. Op dinsdag 14 februari 2017 eenmalig de zogenaamde voordelige huwelijken te verplaatsen naar het “Hart van Krimpen De Tuyter”.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 007. Lokaal Team Huiselijk Geweld 2017

   1. In te stemmen met de offerte van het Centrum voor Dienstverlening (CVD). 2. In te stemmen met de offerte van Arosa.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Beantw. schriftelijke vragen SvK omgekeerd inzam.

   1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen die zijn ingediend door de fractie van Stem van Krimpen met betrekking tot het omgekeerd inzamelen en deze raadsinformatiebrief te verzenden aan de Raad.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande, dat de uitgaande brief nog enige aanvulling krijgt. Eindredactie: wethouder Oosterwijk.

   Document(en)
  • 009. Herijking speelruimte beleid

   1.Te besluiten om Speelplan BV in te schakelen voor een herijking van het speelruimte beleid van de gemeente Krimpen aan den IJssel door in te gaan op bijgaande offerte.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangedragen.