13-05-2014 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
13-05-2014
Locatie:
Raadzaal

  1. 001. Opening

    De vergadering start om 16.30 uur.

    Besluit De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

  2. 002. Afscheid van wethouder Prins

    De gemeenteraad neemt afscheid van wethouder Prins, waarbij de raadsvoorzitter, gemeentesecretaris en nestor van de raad hem toespreken.

    Besluit Namens de gemeenteraad spreekt de heer Moerland wethouder Prins toe. Vervolgens richt namens de SGP fractie de heer Ruissen zich tot de wethouder, gevolgd door de gemeentesecretaris de heer Boele. Tot slot spreekt de voorzitter wethouder Prins toe. Allen memoreren zijn lange staat van dienst als wethouder en daarvoor als raadslid, en halen herinneringen op aan de samenwerking, zijn bestuurstijl en persoonlijkheid. De voorzitter benoemt namens de gemeenteraad wethouder Prins als ereburger, en reikt hem hiertoe de versierselen uit. Wethouder Prins bedankt voor de gesproken worden en richt het woord tot de aanwezigen, waarmee hij afscheid neemt als wethouder.