11-09-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
11-09-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Aan deze collegevergadering ging een tweedaagse retraite vooraf, waarin de leden van het college hebben gesproken over de vraag hoe zij een bestuurlijk team kunnen zijn en voor welke bestuurlijke opgave zij zich geplaatst zien.

 2. 003. Uitnodigingen

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Besluit Het college neemt kennis van de externe activiteiten.

  Document(en)
 3. 004. Vergadercyclus MRDH

  Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

 4. 005. Vaststelling College Werkprogramma

  Het ontwerp wordt op 7 september in de namiddag via mail ter hand van u gesteld.

  Besluit Het college stelt het Collegewerkprogramma voor de bestuursperiode 2018-2022 vast. Het wordt op 12 september ter kennis van de raad gebracht. Voor komende week wordt voorzien in een persbijeenkomst.

 5. 006. Eerste beraad dekkingsplan Begroting 2019-2022

  Het ontwerp wordt op 7 september in de namiddag via mail ter hand van u gesteld.

  Besluit Het college voert een eerste bespreking over het dekkingsplan voor de begroting 2019-2022. Het beraad zal worden voortgezet in de vergadering van 25 september. Aan ieder van de portefeuillehouders wordt gevraagd met bijdrage te komen strekkende tot verbetering van de begrotingspositie.

 6. 007. Voorbereiden raadsvergadering 20 september 2018

  Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

  Document(en)
 7. 008. Op weg naar een inclusieve samenleving

  1. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over het proces om te komen tot een meer inclusieve samenleving met specifieke aandacht voor seksuele diversiteit.

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 8. 009. Regiodeal(s) Krimpenerwaard

  de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken regiodeal(s) Krimpenerwaard d.m.v. bijgevoegde RIB

  Besluit Conform advies besloten.

  Document(en)
 9. 012. Communicatie

  Besluit Actieve perscommunicatie wordt gezocht met betrekking tot agendapunt 5, zulks op een nog nader te bepalen moment.