11-09-2014 - Informatieve Commissie

Orgaan:
Informatieve Commissie
Datum:
11-09-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Opening

 2. 002. Vaststellen agenda

 3. 003. Mededelingen

 4. 004. Problematiek Promen

  Op verzoek van de fracties van Stem van Krimpen, VVD, ChristenUnie en D66 wordt de problematiek bij Promen besloten. Als bijlage treft u de raadsmemo van 12 augustus aan. Wethouder de Leeuw heeft aangekondigd dat op maandag 8 september een aanvullende raadsmemo wordt verspreid met informatie over de opvolging van een aantal aangekondigde maatregelen, waaronder enkele personele benoemingen. Deze raadsmemo zal vervolgens aan de agenda worden toegevoegd.

  Document(en)
 5. 005. Afsprakenlijst

  Er is geen afsprakenlijst om te bespreken. De overzichten van moties, afspraken en toezeggingen worden momenteel geactualiseerd en kunnen naar verwachting tijdens de volgende commissievergadering worden voorgelegd.

 6. 006. Rondvraag