11-08-2015 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
11-08-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag.

  Besluit Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 28 juli 2015.

  Besluit De vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 28 juli 2015 wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen.

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is deze week geen overzicht aangeboden.

  • 004. Bereikbaarheid

   Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 11 t/m maandag 17 augustus 2015.

   Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Oosterwijk is bereikbaar)

  • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH.

   Besluit Er vinden de komende week geen vergaderingen plaats in Stadsregionaal/MRDH-verband.

  • 006. Rioleren en asfalteren Burg. Aalberslaan 2e fase.

   1. In te stemmen met de ontwerpplannen voor het vernieuwen van het hoofdriool en het ophogen en asfalteren van het gedeelte van de Burgemeester Aalberslaan tussen de Middenwetering/Koekoekstraat en de Nieuwe Tiendweg (inclusief het aanpassen van de beplanting en verlichting) voor een bedrag van € 663.000 excl. BTW. Voor dit bedrag worden de Voorzieningen Rioleringen en Herstraten aangewend voor resp. € 322.000 en 341.000).

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 007. Overeenkomst Samenwerkingsverband Wonen.

   1. In te stemmen met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Maaskoepel en het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam; 2. Volmacht te verlenen aan de heer J. (Hans) Versluijs, wethouder van de gemeente Vlaardingen, om de Samenwerkingsovereenkomst tussen Maaskoepel en het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam, op of rond 16 september 2015, te ondertekenen namens de gemeente Krimpen aan den IJssel.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)