11-03-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
11-03-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college neemt met voldoening kennis van de reactie van Minister Plasterk op de inbreng van de Tweede Kamer naar aanleiding van het wetsontwerp tot herindeling van Krimpenerwaard. 2. De gemeentesecretaris meldt dat de raad van Capelle aan den IJssel eveneens toestemming heeft gegeven tot het aangaan van de GR IJsselgemeenten. 3. De burgemeester koppelt terug vanuit het Bestuursforum MRDH op 6 maart j.l.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 4 maart 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 4 maart 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 11 t/m maandag 17 maart 2014

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins is bereikbaar)

   • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

    Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouiden.

   • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

    Besluit De gemeentesecretaris koppelt terug vanuit de Stuurgroep Huisvesting van hedenmorgen: er is goedkeuring verleend aan de uitvoeringtekeningen van Martens, die daarmee formeel gerechtig is met de bouw te starten. Hedenmorgen vindt de officiële starthandeling plaats, door middel van onthulling van het bouwbord door de vier ereburgers.

   • 007. Evaluatie raadsvergadering d.d. 6 maart 2014

    Besluit Het college evalueert deze vergadering.

   • 008. Controleprotocol jaarrekening 2013

    Het controleprotocol, het normenkader en het toetsingskader aan de raad ter kennisgeving aan te bieden door middel van een raadsinformatiebrief.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 009. Onderwijskundige vernieuwing o.b.s. De Paperclip

    1. De door het schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs Capelle en Krimpen aan den IJssel (OPOCK) ingediende plannen voor aanpassing als gevolg van onderwijskundige vernieuwing in de: - de o.b.s. De Paperclip aan de Berk 2 te Krimpen aan den IJssel en de begroting tot maximaal € 35.827,16 inclusief B.T.W.; - de o.b.s. Kortland locaties Jozef Israelstraat en Ouverturelaan te Krimpen aan den IJssel en de begroting tot maximaal € 154.850,- inclusief B.T.W. goed te keuren.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 010. projectsubsidie bevrijdingsestafetteloop MTK 2014

    Om een projectsubsidie toe te kennen en gelijktijdig vast te stellen voor de uitvoering van de bevrijdingsestafetteloop 2014 door hardloopvereniging MTK.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)