10-07-2014 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
10-07-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vaststellen agenda

  De fracties geven in deze eerste termijn hun Algemene Beschouwingen 2015. Na afloop wordt de vergadering geschorst. De vergadering wordt op donderdag 17 juli om 12.30 uur weer hervat.

  Besluit De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 002. Mededelingen

  Besluit De voorzitter deelt mede dat de leden Butter (PvdA) en Luijendijk (SvK) afwezig zijn.

 3. 003. Kadernota 2015

  De kadernota 2015 vast te stellen.

  Besluit De fracties geven in Algemene Beschouwingen hun visie op de voorgenomen plannen van het college. Enkele fracties ondersteunen dit met een presentatie. Er worden enkele moties aangekondigd (SvK, VVD, CDA), en diverse vragen aan het college gesteld. D66 kondigt een initiatiefvoorstel aan om tot een referendumverordening te komen. De voorbereide beschouwingen zijn beschikbaar als ‘spreektekst’ en presentaties, waarbij het gesproken woord geldt.

  Document(en)