10-06-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
10-06-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Boudesteijn koppelt terug vanuit het overleg Betere Benutten van 4 juni jl. over de stand van zaken van de daarin opgenomen infrastructurele maatrelen die onze gemeente raken. 2. Wethouder De Leeuw heeft gesproken met het bestuur van OPOCK waarin onder andere aan de orde kwam de in voorbereiding zijnde fusie met het openbaar voortgezet onderwijs in Capelle aan den IJssel. 3. Het college wil wethouder Oosterwijk kandidaat stellen voor het DB van de DCMR. Het overleg daarover met buurgemeenten vindt ondertussen plaats. 4. De gemeentesecretaris licht het college in over de stand van zaken in het proces tot vorming van de MRDH en over de besluiten die daarover deze week zullen worden gevraagd van zowel de DB’s van beide stadsregio’s als van het Bestuursforum MRDH. 5. De burgemeester rapporteert vanuit een informeel burgemeestersoverleg met haar collega’s van Capelle aan den IJssel, Gouda en Zuidplas, waarin verkennend is gesproken over samenwerkingsmogelijkheden over gemeentegrenzen heen. 6. Marcel van Dokkum wordt uitgenodigd een keer in het college een presentatie te geven over rampenbestrijding en alles wat daarmee annex is.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 3 juni 2014

  Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 10 t/m maandag 16 juni 2014

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Blankenberg is bereikbaar)

   • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

    Besluit Er zijn geen nieuwe agenda's van vergaderingen in Stadregionaal verband aangeboden

   • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

    Besluit Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

   • 007. Jaarverslag 2013 Stichting Fair Chance

    1. kennis te nemen van het jaarverslag 2013 van Stichting Fair Chance

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Technisch Bureau in de Krimpenerwaard

    Instemmen met de (derde) wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de (derde) wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)