10-05-2016 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
10-05-2016
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Oosterwijk meldt dat at voor 12 mei a.s. geplande ondertekening van het EMK-contract even is uitgesteld. Op onderdelen vindt nog nadere beschouwing plaats. 2. De gemeentesecretaris meldt dat de voorbereidende stukken voor de B&W/MT-retraite op 24 mei a.s. over de Kadernota 2017 ter beschikking van de deelnemers komen op 20 mei a.s.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 3 mei 2016

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 3 mei 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Van de lijst wordt kennis genomen.

   Document(en)
   • 004. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam/MRDH

    Agenda Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

    Besluit De agenda wordt besproken. De portefeuillehouder, wethouder Boudesteijn, zal zich nader op een aantal thema’s oriënteren. Zo nodig koppelt hij daarover terug in de vergadering van 17 mei a.s.

    Document(en)
    • 005. Ontwikkelingen rond (crisis)opvang vluchtelingen

     Besluit De burgemeester deelt met het college enkele ervaringen sedert de overname door het COA van het beheer van de opvanglocatie van De Stuw op 2 mei jl.

    • 006. Voorbereiden raadsvergadering 12 mei 2016

     Besluit De raadsvergadering wordt voorbereid.

     Document(en)
     • 007. Aanvraag projectsubsidie “Ondervoeding”

      Aan Weten & Eten een projectsubsidie van € 1.500,- te verlenen voor het uitvoeren van een preventieproject met “ondervoeding” als thema.

      Besluit Conform advies besloten.

      Document(en)
     • 008. Openbaar vervoersvoorzieningen ouderen en minima

      1. Het ongevraagd advies, inzake openbaar vervoersvoorzieningen ouderen en minima, van de Adviesraad Sociaal Domein in principe af te wijzen. 2. In overleg te treden met de Adviesraad Sociaal Domein om uw bevindingen, zoals verwoord in bijgaand concept brief aan de Adviesraad Sociaal Domein, mondeling toe te lichten.

      Besluit Conform advies besloten. De antwoordbrief aan de Adviesraad Sociaal Domein wordt aangevuld. Eindredactie: wethouder Blankenberg..

      Document(en)
     • 009. Voorstel toewijzing woningen “Prinsessenpark”

      1. Sociale huurwoningen onder één van beide aftoppingsgrenzen (€ 586,68 voor één- en tweepersoonshuishoudens of € 628,76 voor drie- en meerpersoonshuishoudens) op dit moment als “schaars” aan te merken; 2. De nieuwbouwwoningen van het project “Prinsessenpark” (blok 1 en 2) met voorrang aan te bieden aan kandidaten die een sociale huurwoning met een huurprijs onder één van beide aftoppingsgrenzen (€ 586,68 voor één- en tweepersoonshuishoudens of € 628,76 voor drie- en meerpersoonshuishoudens) vrijmaken in Krimpen aan den IJssel; 3. Blok 1 van het “Prinsessenpark” daarnaast te labelen “met voorrang voor 55+”.

      Besluit Conform advies besloten.

      Document(en)
     • 010. Marap zwembad en binnensport 2015

      1. De maraps zwembad en binnensport 2015 en de managementovereenkomsten 2016 zwembad en binnensport conform bijgaande raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad aan te bieden.

      Besluit Conform advies besloten.

      Document(en)
     • 011. Jaarverslag Muziekschool 2015

      Het Jaarverslag Muziekschool 2015 en de managementovereenkomst 2016 Muziekschool conform bijgaande raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad aan te bieden.

      Besluit Conform advies besloten.

      Document(en)
     • 014. Communicatie

      Besluit Actieve perscommunicatie wordt gezocht met betrekking tot de toewijzingsregeling voor woningen Prinsessepark (agendapunt 9) en de stedenbouwkundige kaders voor de locatie De Wilgen (agendapunt 12 vergadering van 3 mei 2016).