10-04-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
10-04-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw stelt het college op de hoogte van de stand van zaken in het proces van transitie van NV MAK naar Cyclus, waar het betreft de afvalinzameling. 2. Hij deelt met het college de stand van zaken met de voortgang in het dossier-BLICK.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 3 april 2018

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 3 april 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit De agenda wordt besproken. Wethouder De Leeuw zal de vergadering bijwonen.

   Document(en)
  • 006. Communicatie

   Besluit Er worden vanuit deze vergadering geen onderwerpen voor actieve perscommunicatie aangereikt.