10-03-2015 - Informatieve Commissie

Orgaan:
Informatieve Commissie
Datum:
10-03-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Opening

  De commissievergadering wordt gehouden in de Tuyter (Nachtegaalstraat 8) en start om 20.00 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Ruissen.

 2. 002. Vaststellen agenda

 3. 003. Mededelingen

 4. 004. Ontwikkeling 'Prinsessenhof'

  De commissie wordt geinformeerd over de herontwikkeling locatie Prinsessenflats. Een stedenbouwkundige van Rho-adviseurs geeft een presentatie over de plannen die er voor deze locatie zijn. Omwonenden en andere belanghebbenden zijn door een brief uitgenodigd tot het bijwonen van deze commissievergadering. De gemeenteraad wordt vervolgens tijdens de besluitvoorbereidende commissie van 26 maart en de raad van 2 april gevraagd de stedenbouwkundige kaders vast te stellen en krediet beschikbaar te stellen voor de planfase.

  Document(en)
 5. 005. RIB informatieveiligheidsbeleid

  Op 16 december 2014 heeft het college van B&W het geactualiseerde informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. De gemeenteraad heeft dit beleidsdocument toegestuurd gekregen met het aanbod om tijdens een commissievergadering nadere toelichting te ontvangen.

  Document(en)
 6. 006. Afsprakenlijst

  De afsprakenlijst wordt geactualiseerd en komt de volgende ronde op de agenda.

 7. 007. Rondvraag