09-07-2015 - Raad

Orgaan:
Raad
Datum:
09-07-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Vervolg raadsvergadering 6 juli 2015

  Op 6 juli is de vergadering van de gemeenteraad over het vaststellen van de kadernota gestart. De fracties hebben hun Algemene Beschouwingen gegeven. De vergadering is vervolgens geschorst tot donderdag 9 juli, 14.00 uur. De vergadering wordt dan hervat met reacties van de fracties op elkaars beschouwingen, de reactie van het college en nadere bespreking in tweede termijn. Aan het einde van de vergadering wordt beoogd de kadernota vast te stellen.

  Document(en)
 2. 002. Vaststellen kadernota 2016

  Te besluiten om: 1. De kadernota 2016 vast te stellen. Het raadsvoorstel is beschikbaar als bijlage. Vanwege de omvang van het bestand is de kadernota uitsluitend via de website beschikbaar: http://www.krimpenaandenijssel.nl/Kadernota-2016

  Document(en)
 3. 003. Vragenhalfuur actualiteit