09-01-2018 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
09-01-2018
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder De Leeuw meldt, dat de Waarderingskamer aandacht heeft gevraagd voor het feit dat Krimpen aan den IJssel nog niet aangesloten is op de landelijke voorziening. De wethouder gaat daar in persoon een toelichting op geven. 2. Hij stelt het college op de hoogte van een kwestie met betrekking tot de vaststelling van de onroerende zaak waarde van Crimpenersteijn, alsmede de wijze van rapportage daarover van de Ombudsman. De burgemeester zal zich over dit laatste in verbinding stellen met de Ombudsman. 3. Wethouder Blankenberg stelt het college op de hoogte van de uitkomst van de inschrijvingsprocedure voor het kavelproject De Wilgen. Nog niet alle kavels kunnen nu worden toegewezen. 4. Wethouder Oosterwijk meldt dat per heden het IBKW is gestart. Een nieuwe directeur is benoemd, Denny Buijink, die per 1 maart in dienst treedt. Tot die tijd worden de honneurs waargenomen door de heer Leen Snijders. 5. Het college bespreekt de situatie met betrekking tot het Plan van Aanpak van de Verkenner voor de Strategische Visie Krimpenerwaard. Op 10 januari spreekt de Verkenner met de gezamenlijke raden van Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. Daarna en mede afhankelijk daarvan doet het college een voorstel aan de raad voor het beschikbaar stellen van het Krimpense aandeel in de proceskosten. 6. De heren Jan Soede, Jan Kalkman en Stefan de Bruijn geven een presentatie over de technische situatie van de grote kruising, alsmede over de kaders waarbinnen afwegingen met betrekking tot een aanpak moeten worden gemaakt. Deze presentatie wordt eveneens gegeven voor de informatieve commissie van 11 januari.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 19 december 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 19 december 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Terugblik jaarwisseling 2017/2018

   Besluit Dit gaat het college bespreken tijdens het “koffie-college” van 12 januari.

  • 006. Naamgeving openbare ruimte bouwplan 'De Wilgen'

   1. De naam ‘ Twee Sluizen’ (of het origineel ‘De Twee Sluizen’) vast te stellen voor de openbare ruimte van het bouwplan op het voormalig “Tuincentrum De Wilgen” aan de Boveneindselaan.

   Besluit Het college besluit tot vaststelling van de naam “De Twee Sluizen”.

   Document(en)
  • 007. Vaststelling projectsubsidie JJMH participatie

   1. De projectsubsidie voor het participatietraject Buitenvoorzieningen Oudere Jeugd vast te stellen op € 5.000,- en bijgevoegde vaststellingsbeschikking te verzenden 2. In de vaststellingsbeschikking op te nemen dat de financiële ruimte tussen het verleende subsidiebedrag en de daadwerkelijke kosten bestemd dient te worden voor een jeugdinitiatief in de buitenruimte in 2018.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 008. Reparatie derde jaar ww (2)

   1.Vast te stellen de wijzigingen in hoofdstuk 10c CAR-UWO over de reparatie derde jaar WW. 2.Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 009. Communicatie

   Besluit Afspraken worden gemaakt over de perscommunicatie: toekomst exploitatie vuilinzameling, totstandkoming IBKW, straatnaamgeving De Wilgen en Grote Kruising.