08-01-2015 - Informatieve Commissie

Orgaan:
Informatieve Commissie
Datum:
08-01-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Opening

  De commissievergadering wordt gehouden in de Tuyter (Nachtegaalstraat 8) en start om 20.00 uur. De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Jaarsma.

 2. 002. Vaststellen agenda

 3. 003. Mededelingen

 4. 004. Stand van zaken Promen

  De directeur van Promen geeft een presentatie over de stand van zaken bij Promen met het oog op de toekomst van het bedrijf. Het Operationeel Plan 2015 is op 18 december in het Algemeen Bestuur van Promen besproken; enkele wijzigingen van redactionele aard worden nog verwerkt alvoren het plan op 6 januari door het college wordt besproken. U ontvangt het operationeel plan van Promen na deze collegebespreking ter informatie. Eventuele vragen het plan kunnen ook na de informatieve behandeling worden gesteld door gebruik van de raadsinstrumenten.

  Document(en)
 5. 005. Afvalscheidingsadvies

  U krijgt een ambtelijke presentatie over de plannen voor afvalscheiding; deze wordt verzorgd door de heer Van den Boogert. Besluitvorming over dit onderwerp is voorzien later dit (voor)jaar. Tevens stelt de NV Mak zich aan u voor.

 6. 006. Verzelfstandiging gemeentelijke voorzieningen

  De raad heeft op 31 oktober 2014 de raadsinformatiebrief 'Toekomst gemeentelijke voorzieningen' ontvangen. Het Presidium heeft besloten deze voor de informatieve commissie te agenderen.

  Document(en)
 7. 007. Afsprakenlijst

  De afsprakenlijst in ongewijzigd. Het Presidium zal zich in zijn volgende vergadering beraden over deze lijst, zoals afgesproken in de voorgaande commissievergadering (20 november 2014).

  Document(en)
 8. 008. Rondvraag