06-11-2014 - Informatieve Commissie

Orgaan:
Informatieve Commissie
Datum:
06-11-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Opening

  De informatieve commissievergadering staat in het teken van het gesprek met de directeur van de rekenkamercommissie. De vergadering is openbaar, vindt plaats in de Tuyter en wordt voorgezeten door de heer Derickx.

 2. 002. Vaststellen agenda

 3. 003. Mededelingen

 4. 004. Invulling directeursmodel rekenkamerfunctie

  De directeur van de rekenkamercommissie wil graag met de commissieleden van gedachten wisselen over de invulling van het directeursmodel en over de onderzoeksonderwerpen.

  Document(en)
 5. 005. Afsprakenlijst

  De commissie kan kennis nemen van en informeren naar de onderwerpen op de afsprakenlijst. De lijst hoeft niet te worden vastgesteld. Er worden geen punten voorgesteld voor afhandeling.

  Document(en)
 6. 006. Rondvraag