05-02-2015 - Informatieve Commissie

Orgaan:
Informatieve Commissie
Datum:
05-02-2015
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Opening

  De commissievergadering wordt gehouden in de Tuyter (Nachtegaalstraat 8) en start om 20.00 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Moerland.

 2. 002. Vaststellen agenda

 3. 003. Mededelingen

 4. 004. Visie op gemeentelijke dienstverlening

  U krijgt een presentatie over de visie op gemeentelijke dienstverlening van de heer Berkers. Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 5. 005. Discussie over (kern)taken en prioriteiten van de auditcommissie

  De voorzitter van de auditcommissie, raadslid Vogelaar, geeft vooraf een toelichting op het agendapunt.

  Document(en)
 6. 006. Raadsinformatiebrief openingstijden brug en antwoorden op schriftelijke vragen

  De commissie bespreekt de Raadsinformatiebrief over de bedieningstijden van de Algerabrug en het antwoord van het college op schriftelijke vragen die hierover door de fracties Stem van Krimpen en PvdA zijn gesteld.

  Document(en)
 7. 007. Afsprakenlijst

  De afsprakenlijst wordt geactualiseerd en komt de volgende ronde op de agenda.

 8. 008. Rondvraag