04-10-2012 - Informatieve Commissie

Orgaan:
Informatieve Commissie
Datum:
04-10-2012
Locatie:
Raadzaal

  1. 001. Vaststellen agenda

  2. 002. Mededelingen

  3. 003. Consultatie beleidsplan en verdieping basiszorgniveau VRR (Sessie A Waalzaal)

  4. 004. Presentatie over geluidsnormen (door mw. Huiskens, DCMR) (Sessie A Waalzaal)

  5. 005. alg.verklaring van geen bedenkingen omgevingsrecht (Sessie B Loetzaal)

    Te besluiten om 1. De gemeenteraad voor te stellen om I. op grond van artikel 6.5. Lid 3 van het Besluit om-gevingsrecht aan te wijzen de categorie├źn van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist in het kader van de WAO. 2.om op grond van het bepaalde in artikel 6.12, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening de be-voegdheden tot het vaststellen van een exploitatieplan of het afzien van het vaststellen van een dergelijk plan, een en ander als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 en lid 2 van de Wet ruimte-lijke ordening, met betrekking tot een omgevingsvergunning, te delegeren aan het college.

    Document(en)
  6. 006. Afsprakenlijst