04-09-2014 - Informatieve Commissie

Orgaan:
Informatieve Commissie
Datum:
04-09-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Opening

 2. 002. Vaststellen agenda

 3. 003. Mededelingen

 4. 004. Raadvoorstel herontwikkeling EMK Terrein

  Tijdens de informatieve commissie kunnen vragen worden gesteld over het raadsvoorstel en de bijbehorende stukken. Informatie over de vertrouwelijke bijlage kan in de openbare behandeling niet aan de orde komen; desgewenst kunnen vragen hierover van te voren via de griffier worden gesteld. De inhoudelijke commissiebehandeling van het voorstel is voorzien tijdens de besluitvoorbereidende commissie van 18 september.

  Document(en)
 5. 005. Afsprakenlijst

  Er is geen afsprakenlijst.

 6. 006. Rondvraag